محمدعلي سپانلو، منتقد معروف در معرفي نويسندگان پيشرو كشورمان، ضمن بررسي مباحث مختلف و انواع گوناگون آثار فرهنگي مكتوب، رمان را به دو گروه اصلي يعني گروه رمان تاريخي و گروه رمان اجتماعي تقسيم مي‌كند و در گروه رمان اجتماعي، کتاب تهران مخوف نوشته مرتضي مشفق كاظمي تفرشي را به عنوان اولين رمان اجتماعي معرفي مي‌‌كند. او ضمن معرفي کتاب و نويسنده آن، بررسي منتقدانه خود را نيز انجام مي‌دهد و در نهايت رمان تهران مخوف را شروعي شايسته در گروه رمان اجتماعي مي‌داند.

وي فرزند ميرزا روح ‌الله از سادات عالي درجات قائم مقامي است که در سال ‌1182 هجري قمري برابر با سال 1149 هجري شمسي متولد گرديد، اين سلسله سادات از طريق حضرت سلطان سيد احمد (ع) به حضرت سيد الساجدين امام زين العابدين (ع) نسب مي‌رسانند.