آهنگران، نام دهي از دهستان فرمهين بخش فراهان شهرستان تفرش در استان مركزي است با 120 خانوار، كه جمعيت آن حدوداً 400 الي450 نفر مي‌باشد. اين روستا در طول جغرافيايي 49 درجه و 40 دقيقه و در عرض جغرافيايي 34 درجه‌ و 24 دقيقه با 1696 متر ارتفاع متوسط از سطح دريا، داراي آب و هواي دشتي و معتدل خشك است که در مسيرجاده اصلي اراك به فراهان قرار دارد.

وضعيت و موقعيت اين روستا با روستاهاي همجوار بدين شکل است که از شمال به بورقان و عزيز آباد، از جنوب به ايبك آباد و حرآباد، از شرق به نظام آباد و مصلح‌‌آباد و از غرب به دولت آباد و غياث آباد محدود مي‌گردد. فاصله جاده‌اي آهنگران تا اراك حدوداً 30 كيلومتر، تا كميجان حدوداً 57 كيلومتر، تا آشتيان حدوداً 32 كيلومتر و بالاخره اين فاصله تا فراهان حدوداً 16 كيلومتر است.
اين روستا داراي خانه بهداشت مي‌باشد كه هر هفته دوشنبه‌ها پزشك مسوول خانه بهداشت در آنجا حضور يافته و موارد و مسايل بهداشتي يك هفته را بررسي مي‌كند. از نظر امكانات‌ تكنولوژيكي نيز آهنگران به شبكه‌هاي تلفن، برق، گاز و آب وصل مي‌باشد و ضمناً نيروهاي پليس راه و امداد جاده‌اي در اين روستا مستقر هستند. مردم اين روستا مسلمان و شيعه مذهب هستند که به زبان فارسي تکلم مي‌کنند و بيشتر به كشاورزي، باغداري، دامداري اشتغال دارند. در آهنگران كشت آبي و ديمي هر دو معمول است و محصولات بدست آمده گندم، جو، يونجه، سيب‌زميني و همچنين محصول تاكستان يعني انگور مي‌باشد. در سراسر اين منطقه پوشش گياهي مناسب براي چراي دام وجود دارد و در عين حال در زندگي طبيعي جانوري، وحوشي نظير گرگ، روباه، خرگوش و پرندگاني نظير كبك نيز ديده مي‌شود. در اين ناحيه گياهاني نيز روييده مي‌شود كه برخي از اين گياهان مانند خاكشير، گل‌گاوزبان، گل ختمي و ريواس بيشتر مصرف دارويي و صنعتي دارند.
محصول گندم پس از جمع‌آوري همراه با محصول روستاهاي همجوار در يك جا جمع مي‌شود كه اين مكان و مجتمع انبارهاي گندم كه اصطلاحاً سيلوهاي فضاي باز ناميده مي‌شوند نيز در اين روستا قرار دارند البته وجود بقاع متبركه امامزاده شاه زينب خاتون (ع) و امامزاده شاهزاده ‌عبدالله (ع) نيز به اين روستا قداست خاصي بخشيده است.
روستاي آهنگران با توصيفاتي که گذشت، تقريباً روستايي كوچك است ولي در طول تاريخ مرداني بزرگ و نام آور از اين روستا برخاسته‌اند كه در اينجا به چند مورد اشاره مي‌شود.